Leder til Måledata & Aktørkommunikation

Brænder du for at kombinere dine veludviklede lederevner med dyb faglig indsigt? Vil du sammen med dit team på 14 dygtige specialister have ansvaret for data, struktur og systemer, som udgør rygraden bag Evidas kundeprocesser og markedsbetjening i gasdetailmarkedet ? Så får du muligheden for at stå i spidsen for Måledata og Aktørkommunikation hos Evida, som udgør en vital del af dansk energi-infrastruktur.

Evida er en helt ny virksomhed med 35 års erfaring og har rødder tilbage til etableringen af gasnettet og naturgassens indtog, og er som nationalt selskab med 450 medarbejdere ansvarlig for en sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet.

Ansvar for drift og en ambitiøs udviklingsrejse

Du får det overordnede ansvar for at lede afdelingen Måledata og Aktørkommunikation, hvor 14 medarbejdere bla. arbejder med:

 • Hjemtagning og behandling af relevante data – bla. til afregning af kunder, f.eks. gaskvalitet, mængder, tryk mv.
 • Forbrugskorrektioner, godkendelse af aflæsninger mv.
 • Andelstal og Saldoafregning
 • Daglig vagt som håndterer data-flow, herunder fejl og manglende data
 • Opsætning af udstyr i administrative systemer (f.eks ved opstart af biogasanlæg)
 • Detailmarkedsprocesser som f.eks. håndtering af til- og fraflytninger, ophør og leverandørskift
 • Korrekt data til tiden til gasmarkedets aktører (Gasleverandører, Energinet og Energistyrelsen)
 • Daglig kommunikation med Gasleverandørerne
 • Intensivt arbejde med it-systemer som: Xellent (billing og markedsdata), EnergyKey (måledata), SmartSim (brændværdier), MS D365 (ERP), RPA teknologi, portaler m.fl.
Evida er på en ambitiøs rejse, og afdelingens fremtidige pejlemærker er tilsvarende høje. Fokus bliver bla. på at:
 • Forbedre leverancen på servicemål og KPI’er
 • Udvikle videre automatisering og digitalisering
 • Harmonisere processer og instruktioner
 • Fokusere på datadrevet udvikling og balancering af drift og udvikling
Som leder kommer du til at arbejde intensivt med vigtige områder som:
 • At skabe en ny fælles kultur
 • Sikre endnu skarpere ledelsesrapportering og værktøjer
 • Tilsikre at Evida er godt forberedt på hurtigt skiftende markedsstrukturer og krav, og samtidig står parat til spændende nye udviklingsmuligheder
 • Skabe god og involverende ledelse med høj arbejdsglæde

Din ledelsesopgave vil således have et overordnet fokus på at udvikle driftsorganisationen imod at arbejde mere med:

 • Forandringsparathed og målstyring
 • Motivation for performance
 • Fokus på dataudnyttelse og digitalisering
 • Synergier og samarbejde
 • Nye mål og nye kerneopgaver
 • Integrering af både gamle og nye medarbejdere
 • Kunden og markedsaktører i centrum
 • Datadrevet ledelse

Du kommer med andre ord til at være rammesættende for en vigtig rejse og derfor forventer vi, at du er vant til at tage ansvar og gå forrest, og at du sætter en ære i høj kvalitet, rettidig omhu og dygtige leverancer. Engageret ledelse, samarbejde, indgående forståelse af krydsfeltet mellem den fysiske verden og data, og masser af nye udfordringer er dit brændstof. Du evner at drive opgaveløsningen såvel alene som i tæt samarbejde med dine kolleger. Samtidig forstår du vigtigheden af robuste, veldokumenterede og velfungerende processer, der er vigtige for en organisation som Evida.

Nøgleperson med gode samarbejdsevner

Du har en relevant akademisk uddannelse, teknisk indsigt som er relevant i forhold til opgaven og en længere erfaring som leder i en tilsvarende driftsfunktion, meget gerne indenfor gas, el eller anden forsyningsvirksomhed.

Du er af natur nysgerrig, udviklings- og resultatorienteret med en stor portion logisk sans og akkuratesse. Du evner at kombinere din viden med dygtig anvendelse af IT-systemer, data og analyser, og brænder for at løfte området til et nyt niveau.

Som person er du åben og imødekommende og nyder godt af en veludviklet humoristisk sans. Du evner på samme tid at sætte tydelig retning og besidde en god diplomatisk sans, som hjælper dig i din ledelse og stakeholder management.

Du er stærk på både teknik og processer, og du evner at kommunikere komplekse problemstillinger, så budskabet er tilpasset modtageren, uanset niveau. Med en løsningsorienteret tilgang evner du at se opgaverne fra forskellige perspektiver, og du er god til at sætte dig ind i de problemstillinger, som kollegerne står over for.

Din hverdag bliver præget af tæt samarbejde på tværs i organisationen og med eksterne myndigheder og samarbejdspartnere. Du trives med høj faglighed og bliver omgivet af erfarne kolleger, som har et godt samarbejde baseret på gensidig respekt, højt energiniveau og plads til godt humør. Du bliver en del af Kunder og refererer til Kundechefen. Arbejdsstedet er hovedsædet i Viborg.

Vil du vide mere

Evida er det statslige distributionsselskab, som distribuerer gas til godt 400.000 danske gasforbrugere og står for drift og vedligehold af det så godt som landsdækkende gasdistributionsnet. Evida er et resultat af sammenlægningen af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, som fandt sted 1. oktober 2019 og har fra 1. januar 2021 Finansministeriet som ejer i et offentligt aktieselskab med egen bestyrelse.

Du kan læse mere om Evida her: https://evida.dk/job

Ansættelsesprocessen varetages i samarbejde med Brinch & Partners. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Lars Møller Pedersen på tlf. 4273 3842 eller mail: lmp@brinchpartners.dk

Ansøg via dette link.

Del i dit netværk


Vognmagervej 14, 8800 Viborg, Denmark

Læs mere om at arbejde i Evida her
Frist: Så snart som muligt
Jobområde: Kunder
Tiltrædelse: Så snart som muligt
Lokation: Viborg
Vi distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder

Evida er hele Danmarks gasdistributør og resultatet af sammenlægningen af HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution. Vi er midt i en spændende udvikling, hvor vi samler og udvikler det nationale gasdistributionsselskab samtidig med, at vi er midt i en grøn omstilling.

Vil du være med til at forandre Danmarks energiforsyning? Brænder du for at blive stillet overfor nye udfordringer? Elsker du at finde løsninger på problemer, der ikke er set før? Vi søger en række nye kollegaer, der har kompetencerne og viljen til at gå forrest og tage ansvar. Har du, hvad der skal til, vil vi elske at få dig med på holdet.
Powered by Emply