Leder til Evidas Forretningsudvikling Brint/PtX

Vil du være med til at virkeliggøre den grønne omstilling - i særlig grad Danmarks infrastruktur på brintområdet? Er du en dygtig leder, der motiveres af at arbejde med forretningsudvikling, formidling, netværk og samarbejde? Er du god til at skabe relationer og til at se muligheder? 

Som leder for Evidas forretningsudvikling indenfor PtX og brint er du ansvarlig for et team, som arbejder med en portefølje af projekter, kontakter og samarbejder indenfor PtX og brint. En del af ansvaret er således at prioritere indsatserne og fordele opgaverne mellem teamets dygtige medarbejdere.

Du bliver involveret i planlægningen af brintinfrastrukturen i Danmark. Denne nationale indsats kræver, at du har forståelse for den politiske vinkel, sikrer et gensidigt samarbejde med f.eks. Energistyrelsen og Energinet, involverer dig i relevante interessegrupper og branchepolitiske foreninger og sørger for at holde dig opdateret på den teknologisk udvikling indenfor feltet. Alt i alt forventes det, at du internt og eksternt vil blive set som en videnperson og en autoritet indenfor brintinfrastruktur i Danmark.

Eksempler på dine arbejdsopgaver:

  • Udarbejde og indføre strategier for, hvordan Evida bliver en stadig større nøglespiller for relevante interessenter på PtX- og brintområdet
  • Skabe overblik over og prioritere afdelingens indsatser
  • Sikre strategiske samarbejder med danske og europæiske embedsværk
  • Indgå i diverse PtX- og brintnetværk samt relevante nationale og internationale brancheorganisationer 
  • Sørge for, at afdelingen omsætter teknisk viden til letforståeligt materiale, ofte i samarbejde med Evidas kommunikationsafdeling
  • Repræsentere Evida i diverse sammenhænge - nationalt såvel som internationalt
  • Bidrage med input og indsigter i forbindelse med udvikling af nye projekter i Evida
  • Ansvarlig for at udvikle Evidas værditilbud indenfor rørført brintinfrastruktur.

Du bliver en del af en organisation med passionerede og dygtige kolleger og du bliver udfordret - men står aldrig alene. 

Du har sandsynligvis en uddannelse på bachelorniveau eller højere. Du har erfaring fra lignende ansvarsområder, hvor du har arbejdet med forretningsudvikling – gerne indenfor energi- eller forsyningsbranchen. Du har god erfaring med kommunikation og formidling, du har politisk tæft og er vant til at bruge den. Du har desuden erfaring med at omsætte strategi til praksis ved - i det rette tempo - at lægge de trædesten, der flytter interessenter, kerneopgaver og adfærd i den ønskede retning.

Du er resultatorienteret og analytisk, har stærke kommunikationsevner og personlig gennemslagskraft. Du motiveres af at arbejde med udvikling og er i stand til at omsætte idéer til konkrete løsninger. Du er forhandlingsstærk og er vant til at lede komplekse og vanskelige forhandlinger, hvor flere interesser skal tilgodeses på én gang.  

Du motiveres af nye professionelle relationer og netværk og trives med at have en stor kontaktflade i dit daglige arbejde. Du kan lide at koordinere mange sideløbende projekter – uden dog at miste fokus på den enkelte opgave. 

Du er en motiverende, engagerende og inddragende leder, der naturligt skaber følgeskab og opbygger ekspertviden i dit team. Du er en dygtig leder af medarbejdere i teams, der formår at skabe trivsel og motivation i organisationen. Du har gode lederegenskaber og kan dokumentere, at du har været med til at skabe forretningsudvikling og trivsel gennem ledelse og udvikling. Erfaring med at skabe holdånd, samarbejde og kollegialitet er desuden en fordel.

Er du interesseret i at høre mere om Evida og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompetent A/S ved Managing Partner Karsten Romby på telefon 2524 0260. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Jobbet søges gennem Kompetent via linket her

 

Evida er det nationale gasdistributionsselskab og det er Evidas opgave at designe, drive og vedligeholde gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Evida tilslutter biogasanlæg og håndterer grønne gasser i gasnettet. Samtidig sikrer Evida forsyningssikkerhed af gas til ca. 380.000 kunder og vedligeholder 18.000 km gasledning. Med sin landsdækkende og veletablerede gasinfrastruktur spiller Evida en afgørende rolle i Danmarks grønne omstilling.

Evida er etableret pr. 1. oktober 2019 og er ejet af Finansministeriet. Hovedkontoret er i Viborg med driftscentre i hhv. Stenlille og Middelfart.

 

Ansøg
Del i dit netværk Del på Facebook Del på LinkedIn Udskriv Tip en ven


Vognmagervej 14 i Viborg

Læs mere om at arbejde i Evida her
Frist: Så snart som muligt via Kompetent
Jobområde: Forretningsudvikling, Planlægning & Anlæg
Tiltrædelse: Så snart som muligt efter aftale
Lokation: Viborg
Vi distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder

Evida er hele Danmarks gasdistributør og resultatet af sammenlægningen af HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution. Vi er midt i en spændende udvikling, hvor vi samler og udvikler det nationale gasdistributionsselskab samtidig med, at vi er midt i en grøn omstilling.

Vil du være med til at forandre Danmarks energiforsyning? Brænder du for at blive stillet overfor nye udfordringer? Elsker du at finde løsninger på problemer, der ikke er set før? Vi søger en række nye kollegaer, der har kompetencerne og viljen til at gå forrest og tage ansvar. Har du, hvad der skal til, vil vi elske at få dig med på holdet.