Leder for Markedsudvikling

Med udgangspunkt fra hovedkontoret i Viborg, bliver du ansvarlig for funktionen ”Markedsudvikling”, som er en del af ”Markeds & Forretningsudvikling” i Evida. I dit arbejde vil der være fokus på, hvorledes gassystemet både på kort og lang sigt bidrager til den grønne omstilling og samtidig sikre at Evida udvikler sig i takt med omgivelserne og proaktivt arbejde for at sikre de optimale rammebetingelser.

Du får og skaber en bred kontaktflade, både internt og i ministerier, styrelser, forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder, kommuner og medier.

Som Leder for markedsudvikling bliver du ansvarlig for p.t. 9 medarbejdere, der arbejder indefor forretningsudvikling, gas detailmarkedet, analytikere og det regulatoriske område. Der ligger en vigtig people manager rolle i at løfte og videreudvikle kompetencer i afdelingen sammenholdt med virksomhedens generelle udvikling og markedstilpasning.

Flere møder med styrelser og interesseorganisationer vil være i København, hvorfor der påregnes 1 ugentlig arbejdsdag med møder i København.

 Væsentlige arbejdsopgaver og ansvarsområder:

 • I tæt samarbejde med chefen for Marked og Forretningsudvikling drive udviklingen af gasnettets rolle i den grønne omstilling
 • Synliggøre Evida’s rolle i samfundet og som kritisk infrastruktur partner
 • Bidrage til den strategiske varmeplanlægning i Danmark via samarbejder med de øvrige forsyningsarter og kommuner
 • Skabe synlighed og netværk nationalt og lokalt – Public Affairs arbejde
 • Tilvejebringe analyser og rapporter om den grønne omstilling
 • Sikre optimale rammevilkår for Evida i forhold til national og EU lovgivning
 • Evida som talerør og fakta partnerrolle i kommunikation og debatter

For at opnå succes i stillingen som Leder for Markedsudvikling, skal du synliggøre Evida i forhold til dine ansvarsområder og derunder skabe netværk og interesse for Evida i et politisk miljø med mange forskellige interessenter. Det er vigtigt, at du tager initiativer, at du forstår og er på forkant med udviklingen inden for dine ansvarsområder og at du selv skaber rammer, som du eksekverer på. Samtidig formår du at inspirere og udvikle dine medarbejdere.

 

OM DIG

Kandidaten kommer fra en lederstilling, hvor fokus har været på netværksskabelse og kommercielle opgaver. Erfaring fra energisektoren vil være en fordel. Ideelt set har du i løbet af din karriere haft erhvervserfaring fra en offentlig virksomhed, og gerne som leder, for bedre at kunne agere på den politiske scene.

Faglige kvalifikationer
 • Min. 5-10 års erfaring med relevante arbejdsopgaver
 • Flydende i dansk og engelsk både i skrift og tale
 • En uddannelse på kandidatniveau
Personlige kvalifikationer

Kandidaten er kendetegnet ved følgende:

 • Er en dygtig personaleleder
 • Forstår og kan agere smidigt i et politisk miljø
 • Er initiativrig og kan selv skabe rammer
 • Kan drive en udvikling
 • Er en udadvendt og tillidsvækkende personlighed
 • Arbejder analytisk og struktureret
 • Er en dygtig kommunikator, der forstår at videreformidle komplekse budskaber på forståelig vis – både i skrift og tale
 • Har en solid forretningsforståelse

OM OS

Evida, der er Danmarks nationale gasdistributionsselskab, og er resultatet af sammenlægningen af HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution. Selskabet driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Evida distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder og er dermed en helt central aktør i Danmarks grønne omstilling. Vi har omkring 430 medarbejdere og har hovedkontor i Viborg samt afdelinger i  Middelfart på Fyn og i Stenlille på Sjælland.

Ansøg
Del i dit netværk

Vognmagervej 14 , 8800, Viborg, Denmark
Ansøgningsfrist:Snarest muligt via Birn & Partners
Jobområde:Marked og forretningsudvikling
Tiltrædelse:September 2020
Lokation:Viborg
Vi distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder

Evida er hele Danmarks gasdistributør og resultatet af sammenlægningen af HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution. Vi er midt i en spændende udvikling, hvor vi samler og udvikler det nationale gasdistributionsselskab samtidig med, at vi er midt i en grøn omstilling.

Vil du være med til at forandre Danmarks energiforsyning? Brænder du for at blive stillet overfor nye udfordringer? Elsker du at finde løsninger på problemer, der ikke er set før? Vi søger en række nye kollegaer, der har kompetencerne og viljen til at gå forrest og tage ansvar. Har du, hvad der skal til, vil vi elske at få dig med på holdet.
Powered by Emply