Landinspektør – vær en del af den grønne omstilling

Vil du være med til at udbygge Danmarks gasnet? Og brænder du for at løse komplicerede udfordringer?

Hos Evida får du en styrende rolle i forbindelse med vores gasinstallationer på Fyn og i Sydjylland.

Vi forandrer hele Danmarks gasforsyning
Evida driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet, som en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Vi tegner, bygger og vedligeholder de mere end 18.000 kilometer rør, der fordeler gas rundt i hele landet – til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder.

Vi er midt i en spændende udvikling, hvor vi samler og udvikler det nationale gasdistributionsselskab, samtidig med at vi er midt i en grøn omstilling. Og vores samfundsrolle forpligter. For når vi skaber forandringer og nye løsninger sammen, kan hele samfundet mærke det.

Bliv specialist inden for fysisk infrastruktur
Du bliver en del af vores Asset Management-afdeling, som er ansvarlig for den fysiske infrastruktur i gasnettet. Her får du 26 kolleger, hvoraf dine 2 landinspektørkolleger har ansvar for egne områder. I hverdagen er vi gode til at sparre med hinanden – både i egen faggruppe og på tværs.

Som landinspektør arbejder du både på kontoret og ude i marken i dit område, hvor du bliver et af vores ansigter udadtil. En del af dit arbejde sker nemlig i mødet med myndigheder og lodsejere, som du træffer aftaler med vedrørende fx bygninger tæt på vores ledninger.

I en alsidig og spændende hverdag står du bl.a. for at:

  • erhverve servitutrettigheder og sikre håndhævelse af disse
  • deltage i ledningsejermøder, lodsejerforhandlinger og tinglysninger – herunder naboret, omlægninger og udstykninger
  • besvare forespørgsler vedrørende fx lokalplaner, vejprojekter og byggeprojekter omkring naturgasnettet
  • overvåge class-location, herunder bebyggelsesgrad omkring visse gasledninger
  • fungere som support til drifts- og projektorganisationerne samt kontakt til relevante myndigheder.
Udvikl dig fagligt hos en ambitiøs og grøn virksomhed
Vi sætter stor pris på medarbejdere, som både kan og vil – selvstændigt og i samarbejde med deres dedikerede kolleger. Du får indflydelse og mulighed for faglig udvikling, når du fx er med til at danne en ny faggruppe på tværs af lokationer, hvor videndeling og sparring bliver omdrejningspunktet. Hertil hører vi meget gerne dine gode idéer og input, så vi fortsat kan udvikle os – og nå vores mål.

Loyal inspektør med stort drive
Du indgår let i tværfaglige- og organisatoriske projektarbejder, og når du forhandler, er du troværdig og vedholdende. Som person er du opsøgende og optræder myndigt og roligt – både i hverdagen og i pressede situationer. Herudover er du kendt som den, der får tingene gjort, og din målrettede attitude er ikke til at tage fejl af.

Du kan desuden genkende dig selv i følgende punkter:
  • Du er uddannet landinspektør eller landmålingstekniker og har arbejdet måske endda med net og ledninger i jorden.
  • Du har gerne et par års erfaring inden for forvaltningsretlig administration og ejendomsregulering.
  • Du taler og skriver dansk flydende.
Interesseret?
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag senest den 27. august 2020. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis gerne på den rigtige kandidat.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Ansøg
Del i dit netværk

Mandal Alle 23, 5500, Middelfart
Ansøgningsfrist:27-08-2020
Kontaktperson:
Heine Munk Leder af Asset Management
Jobområde:Anlæg, teknik og drift
Tiltrædelse:Hurtigst muligt
Lokation:Middelfart
Vi distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder

Evida er hele Danmarks gasdistributør og resultatet af sammenlægningen af HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution. Vi er midt i en spændende udvikling, hvor vi samler og udvikler det nationale gasdistributionsselskab samtidig med, at vi er midt i en grøn omstilling.

Vil du være med til at forandre Danmarks energiforsyning? Brænder du for at blive stillet overfor nye udfordringer? Elsker du at finde løsninger på problemer, der ikke er set før? Vi søger en række nye kollegaer, der har kompetencerne og viljen til at gå forrest og tage ansvar. Har du, hvad der skal til, vil vi elske at få dig med på holdet.
Powered by Emply