Analytiker til opbygning af fremtidens energi-infrastruktur

Vil du være med i forreste række, når fremtidens infrastruktur til transport af grønne gasser, brint og CO2, skal udvikles og planlægges?

Power-to-X - og produktion af  grøn brint - samt fangst, transport og udnyttelse eller lagring af CO2 (CCUS) er centrale teknologier i fremtidens energisystem. Som energianalytiker i vores team, PTX & Pilotprojekter, får du en helt central rolle i udviklingen af Evidas strategiske indsats – og en unik mulighed for at påvirke realiseringen af Danmarks klimamål.

Dine arbejdsopgaver
I samarbejde med dine kollegaer i teamet vil du bidrage til at optimere løsninger for udvikling og udrulning af fremtidens infrastruktur til transport af brint og CO2. 
Dine bidrag sker gennem analyser af løsninger for rørført gasinfrastruktur og samspil af denne med de øvrige energisystemer. Gennem dine analyser, og i samarbejde med eksterne interessenter, bidrager du til at analysere og identificere mulige infrastrukturløsninger, som både vil understøtte markedsaktørernes behov og sikre en sund fremtidig forretning for Evida.

Du indgår i et team af både specialister og generalister, der har ansvar for løbende at analysere og vurdere gasnettets rolle og muligheder i den grønne omstilling. Her får du en central opgave i at sikre datagrundlaget for analysearbejdet og tage lead på behandling og systematisering af data. Du skal udarbejde oplæg til infrastrukturplaner ud fra bl.a. rørkapaciteter og driftstryk, du vil blive blive inddraget i samfunds- og brugerøkonomiske analyser, samt blive involveret i bl.a. CO2-reduktionsberegninger.

Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere og styrelser, og vi sikrer, at vi internt har den rigtige viden og data til at understøtte den grønne omstilling. Vores udadvendte fokus fordrer, at du deltager i udviklingsprojekter og vil bidrage til at udbrede viden om Evidas vigtige rolle indenfor PtX og CCUS gennem præsentationer på møder og konferencer.

Din profil
Vi forestiller os, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, eventuelt som MSC i energiplanlægning, økonom, eller en tilsvarende analysemæssig uddannelsesbaggrund. Du er talstærk og har i det hele taget stærke analytiske kompetencer. Du er superbruger i Excel og har erfaring med at indsamle data fra forskellige kilder og undersøgelser – fx via Excel, Power BI, R m.v.

Du forstår at formidle og implementere dine analyser, og måske har du oven i købet erfaring med samarbejde med eksterne partnere såsom offentlige myndigheder, styrelser, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Du får en bred kontaktflade og skal derfor trives med at være opsøgende og god til at samarbejde med forskellige fagligheder både internt og eksternt.
På det personlige plan er du ambitiøs, nysgerrig, struktureret og trives med at samarbejde og søge resultater med andre. Du har fokus på at skabe fremdrift og trives med at arbejde med forandringer, sætte dig ind i nye problemstillinger og finde løsninger på problemer. Samtidig evner du at se helheden og formår hurtigt danne dig et overblik over komplekse problemstillinger.

Vi tilbyder
Du kommer til at indgå i et stærkt hold af analytikere og forretningsudviklere, som alle er med til at løfte opgaver i fællesskab og trække i samme retning som dig.

Vi kan tilbyde dig en agil arbejdsdag med en høj grad af indflydelse, en stejl læringskurve og en bred samarbejdsflade til helt centrale aktører i energibranchen. Du får stor mulighed for at præge arbejdsformen, ligesom du får stor indflydelse på egen hverdag og dine opgaver.

Du vil blive indplaceret på vores hovedkontor i Viborg.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af PtX & Pilotprojekter Morten Poulsen på telefon 2519 5579.

Ansøg
Del i dit netværk


Vognmagervej 14, 8800 Viborg, Denmark

Læs mere om at arbejde i Evida her
Frist: Så snart som muligt - vi holder samtaler løbende
Kontaktperson:
Morten Poulsen Leder for PTX og Pilotprojekter
Jobområde: Marked og forretningsudvikling
Tiltrædelse: Så snart som muligt efter aftale
Lokation: Viborg
Vi distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder

Evida er hele Danmarks gasdistributør og resultatet af sammenlægningen af HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution. Vi er midt i en spændende udvikling, hvor vi samler og udvikler det nationale gasdistributionsselskab samtidig med, at vi er midt i en grøn omstilling.

Vil du være med til at forandre Danmarks energiforsyning? Brænder du for at blive stillet overfor nye udfordringer? Elsker du at finde løsninger på problemer, der ikke er set før? Vi søger en række nye kollegaer, der har kompetencerne og viljen til at gå forrest og tage ansvar. Har du, hvad der skal til, vil vi elske at få dig med på holdet.
Powered by Emply